Kekkilä Nurmikkomulta PLUS kippikuormattuna (13-18 tonnia)

Hinta: 42.00€ /tn
kippiauto Hinta sisältää materiaalin, toimituksen ja kippauksen yhteen kasaan.

Nurmikkomulta PLUS on hiekkapitoinen, kompostilannoitettu, kalkittu ja seulottu levitysvalmis kasvualusta. Nurmikkomulta PLUS soveltuu erinomaisesti kasvualustaksi etenkin nurmikoille, joissa vaaditaan erityistä rakenteellista kestävyyttä runsaan käytön tai raskaiden koneiden takia. Tuote pidättää kohtalaisesti vettä ja ravinteita. Kasvualustaan lisätty komposti antaa pitkäaikaisen lannoitusvaikutuksen ja vilkastuttaa maan pieneliötoimintaa.

Vähimmäistoimitusmäärä 13 tn. (Pienemmät määrät kts. koura-auto toimitukset.)

Huomioithan, että yhteen autoomme mahtuu 18 tonnia multaa, joten sitä suuremmat tilaukset toimitetaan useammalla kuormalla.

 

tn

Suuremmat määrät, pyydä tarjous!


Nurmikon perustaminen ja hoito

  1. Perusta nurmikko keväällä tai syksyllä. Nurmikon voi perustaa myös kesällä, mutta silloin on varauduttava jatkuvaan kasteluun. Parhaan tuloksen saavuttaa tekemällä kylvön syksyllä, jolloin itävä nurmikko saa parhaiten kosteutta ja kehittyy melko vahvaksi ennen keskikesää.
  2. Muotoile pohjamaa ja salaojita se tarvittaessa. Huomioi, että pohjamaassa on riittävästi kaltevuutta, ja ettei siihen jää painanteita. Näin vesi ohjautuu haluttuun suuntaan tasaisesti.
  3. Levitä kasvualusta tasaisesti. Noin 20 cm paksuinen kerros kevyesti tiivistettynä on sopiva kasvualustapaksuus nurmikolle. Rinteisiin ja paahteisiin paikkoihin suosittelemme tätäkin paksumpaa kerrosta.
  4. Peruslannoitus. Kekkilä Nurmikkomulta PLUS on lannoitettu tuote, eikä se tarvitse lisälannoitusta nurmikon perustamisvaiheessa.
  5. Tasoita kasvualusta ja jyrää se tiiviiksi. Tarkista, ettei pintaan jää painanteita, sillä tasainen nurmikko on paremman näköinen ja helpompi hoitaa. Jyrätyn kasvualustan tulee kestää kevyttä kävelyä. Kylvä tarkoitukseen sopivaa nurmikon siemenseosta noin 2–3 kiloa/100 m². Suosittelemme seoksia, joissa on noin 5 % yksivuotista raiheinää. Sekoita siemenet pintamultaan kevyesti haravalla tai peitä ne ohuelti. Jyrää vielä kerran, näin siemenet kiinnittyvät kasvualustaan, saavat tasaisemmin kosteutta ja itävät varmemmin. Kasvualustan pinnan tasaisuus ja sopiva tiiviys on tärkeää myös  valmisnurmikolle. Asenna valmisnurmikko sen mukana tulevan erillisen ohjeen mukaisesti.
  6. Varmista riittävä kosteus. Paras aika nurmikon perustamiselle on kevät tai syksy, jolloin maa on luontaisesti kosteampi. Älä päästä nurmikkoa kuivumaan itämisvaiheessa tai kesähelteellä. Maan ollessa kuiva, kastele sadettamalla 5–6 tuntia vuorokaudessa. 1 mm sademäärä kastelee noin 1 cm maata. Mullan tulee kastua koko paksuudeltaan, sillä pintakastelu tekee nurmikosta pintajuurisen ja aran poudalle. Nurmikko kestää kuivuutta sitä paremmin, mitä paksumpi multakerros on. Valmisnurmikkoa on kasteltava 2 viikkoa päivittäin juurtumisen varmistamiseksi.
  7. Leikkaa nurmikko ensimmäisen kerran varovasti sen ollessa noin 10 cm korkea. Jos kylvökselle kasvaa rikkakasveja, on ne hyvä leikata ruohonleikkurilla ennen kuin ne kasvavat liiankorkeiksi tai ehtivät kukkia. Yksivuotiset rikkakasvit eivät kestä leikkausta ja häviävät kasvustosta. Aluksi ruohonleikkurin terä on hyvä säätää ylimmälle tasolle, jotta nurmiheinät eivät vioittuisi liian varhaisesta matalasta leikkauskorkeudesta. Varmista, että leikkurin terä on teroitettu, sillä tylsä terä voi repiä kasvuston irti juurineen. Monivuotisia rikkakasveja voi kitkeä mekaanisesti tai torjua kemiallisesti lehtiä sivelemällä tai ruiskuttamalla.
  1. Lannoitussuositus. Levitä lannoitteet aina mahdollisimman tasaisesti ja kastele lannoittamisen jälkeen jos ei sada, ettei lannoite aiheuta polttovioituksia nurmen pintaan. Kylvönurmikko kevätkylvönä ja valmisnurmikko kevätasennuksena: Syyslannoite elokuun alussa, seuraavalla kasvukaudella normaali hoitolannoitus keväästä alkaen. Kylvönurmikko syyskylvönä: Seuraavan kevään ensimmäinen lannoituskerta keskikesällä. Elokuun alussa annetaan syyslannoite Valmisnurmikko syysasennuksena: Lannoita keväästä alkaen normaalin hoitolannoituksen mukaisesti. Hoitolannoitus: Nurmikko tarvitsee vuosittaisen hoitolannoituksen. Kevätlannoitus tehdään toukokuussa. Levitä lannoite keväällä vasta mahdollisen kevätpuhdistuksen jälkeen, ettei lannoite lähtisi haravointijätteen mukana. Kesälannoitus tehdään tarpeen mukaan keskikesällä. Syyslannoitus elokuun alussa. Ylläpitokalkitus on hyvä tehdä 1-2 vuoden välein tai kalkitusaineen käyttöohjeen mukaisesti.
  2. Syksyn ja kevään hoito on tärkeää. Haravoi nurmikko varhain keväällä puhtaaksi kuolleesta kasvustosta. Voit joskus lisätä hieman karkeata hiekkaa maan pintaan parantamaan juurten hapensaantia ja estämään sammalen kasvua. Leikkaa nurmikko melko lyhyeksi kasvukauden päätyttyä. Haravoi paksut lehtikerrokset pois nurmikolta ennen talventuloa.

Nurmikkomullan tavoitearvot

 

Yksikkö

Tavoitearvo/vaihteluväli

Johtoluku

10 x mS/cm

3 - 4 – 6*

pH

 

5,5 - 6 - 7

Liukoinen typpi N

mg/l

35 - 50 – 100*

Fosfori P

mg/l

10 - 15 - 30

Kalium K

mg/l

150 - 200 - 300

Kalsium Ca

mg/l

1900 - 2500 - 3800

Magnesium Mg

mg/l

150 - 200 - 400

Rikki S

mg/l

10 - 30 - 200

Boori B

mg/l

0,4 - 0,6 - 1,5

Kupari Cu

mg/l

2 - 3 - 20

Mangaani Mn

mg/l

10 - 30 - 500

Sinkki Zn

mg/l

2 - 3 - 20

Orgaaninen aines

paino-%

6 - 8 - 10

Tilavuuspaino

kg/m3

800 -1000 -

Taulukon ravinnepitoisuudet perustuvat viljavuustutkimuksen mukaisiin menetelmiin. Luvut eivät ole vertailukelpoisia lannoitevalmisteasetuksen mukaisen tuoteselosteen analyysituloksiin.

*) Perustusvaiheessa arvot voivat olla korkeampia

Tuote tiivistyy asennusvaiheessa noin 20 %. Tiivistäminen on tehtävä ennen kylvöä tai valmisnurmikon asennusta siten, ettei maan ilmatila pienene liikaa. Nurmikko on perustettava mahdollisimman pian toimituksen jälkeen, sillä multaan saattaa levitä tuulen mukana rikkakasvien siemeniä. Tarvittaessa varastoidaan kuivassa ja varjoisassa paikassa pressun päälle kasattuna ja peiteltynä. Varastoinnin aikana ravinnearvot muuttuvat. Tuote sisältää tuulilevitteisiä rikkakasvinsiemeniä. Poista mahdolliset siemenestä leviävät rikkakasvit nurmikolta ajamalla ruohonleikkurilla.

Tuote punnitaan lastausvaiheessa ja toimitetaan irtotavarana siinä tiiviydessä, kuin se lastattaessa on.

Luonnon ja uusiutumattomien raaka-aineiden säästämiseksi Kekkilä hyödyntää kierrätettyjä ainesosia viherrakentamiseen tarkoitettujen tuotteiden valmistuksessa. Käytämme ainoastaan alkuperältään tunnettuja, tutkittuja, käyttöön soveltuvia raaka-aineita, jotka saattavat kuitenkin joskus sisältää hyvin pieniä määriä epäpuhtauksia kuten muovia, lasinsiruja ja pieniä metallikappaleita. Prosessoimme kaikki raaka-aineet huolellisesti parasta tarkoitukseen soveltuvaa tuotantotekniikkaa hyödyntäen, mutta emme voi kuitenkaan taata, että lopputuote olisi täysin puhdas näistä epäpuhtauksista.