Kekkilä Havupuumulta LAN kippikuormattuna (13-18 tonnia)

Hinta: 50.40€ /tn
kippiauto Hinta sisältää materiaalin, toimituksen ja kippauksen yhteen kasaan.

Havupuumulta LAN on kivennäismaapitoinen, vettä läpäisevä, miedosti lannoitettu ja hapan kasvualusta. Se soveltuu kasvualustaksi hapanta maata suosiville kasveille kuten havuille, alppiruusuille ja varvuille. Karkea kiviaines parantaa kasvualustan rakennetta ja läpäisevyyttä sekä tasaa lämpötilavaihteluita.

Vähimmäistoimitusmäärä 13 tn. (Pienemmät määrät kts. koura-auto toimitukset.)

Huomioithan, että yhteen autoomme mahtuu 18 tonnia multaa, joten sitä suuremmat tilaukset toimitetaan useammalla kuormalla.

tn

Suuremmat määrät, pyydä tarjous!


Havupuumullan tavoitearvot

 

Yksikkö

Tavoitearvo/vaihteluväli

Johtoluku

10 x mS/cm

0,5 - 1,5 - 2,5

pH

 

4 - 5 - 6

Liukoinen typpi N

mg/l

5 - 10 - 20

Fosfori P

mg/l

5 - 8 - 12

Kalium K

mg/l

50 - 100 - 150

Kalsium Ca

mg/l

250 - 500 - 1000

Magnesium Mg

mg/l

30 - 50 - 100

Rikki S

mg/l

5 - 20 - 100

Boori B

mg/l

0,2 - 0,3 - 0,6

Kupari Cu

mg/l

2 - 3 - 20

Mangaani Mn

mg/l

10 - 30 - 500

Sinkki Zn

mg/l

2 - 3 - 20

Orgaaninen aines

paino-%

4 - 5 - 6

Tilavuuspaino

kg/m3

960 – 1200 –

Taulukon ravinnepitoisuudet perustuvat viljavuustutkimuksen mukaisiin menetelmiin. Luvut eivät ole vertailukelpoisia lannoitevalmisteasetuksen mukaisen tuoteselosteen analyysituloksiin.

Tuote tiivistyy perustusvaiheessa noin 20 %. Tuote on käytettävä mahdollisimman pian toimituksen jälkeen, sillä multaan saattaa levitä tuulen mukana yleensä yksivuotisten rikkakasvien siemeniä. Suosittelemme käyttämään kasvualustan pinnalla katetta, jotta rikkakasvien siemenet eivät pääsisi itämään. Tarvittaessa varastoidaan kuivassa ja varjoisassa paikassa pressun päälle kasattuna ja peiteltynä. Varastoinnin aikana ravinnearvot muuttuvat. Tuote sisältää tuulilevitteisiä rikkakasvinsiemeniä. Poista mahdolliset siemenestä leviävät rikkakasvit heti niiden ilmaannuttua esimerkiksi haraamalla.

Tuote punnitaan lastausvaiheessa ja toimitetaan irtotavarana siinä tiiviydessä, kuin se lastattaessa on.